ΦΙΡΜΑ:
ΒΕΚΡΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΒΕΚΡΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
ΔΩΡΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: 81ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32200 Τ.Θ.:157
ΕΔΡΑ: ΦΑΪΤΑΚΗ 1-3, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ:2262071630, 2262071840
ΕΔΡΑ: 2810341945

ΦΑΞ:
2262071845, 2810341946

EMAIL:
info@vekrakis.gr

WEBSITE:
http://www.vekrakis.gr